logo
Welkom op de Kanjersite!

De Kanjertraining behoort tot de programma's die door het NJI positief zijn beoordeeld. Wij zijn blij dat de scholen die hebben gekozen voor ons programma, hun keuze nu erkend zien worden. 
Lees hier meer.

Scholen kunnen met de Kanjertraining op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast kunnen ouders met hun kind de Kanjertraining volgen op psychologen praktijken. De Kanjertraining blijkt effectief zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. Het Kanjeradviessysteem zal per 1 augustus 2014 door de onderwijsinspectie worden gebruikt om de sociale competenties van kinderen te kunnen meten (indicator 1.5).

 

Nieuws

Goed nieuws! Kanjervragenlijst is positief beoordeeld door de COTAN.

 

Van Dale pinpoint Kanjertraining.

Onverwacht nieuws

Kanjertraining op St.Eustatius.