logo
Welkom op de Kanjersite!

"De Kanjertraining is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als effectief volgens goede aanwijzingen en als zodanig opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut http://bit.ly/1aObhWu.


Scholen kunnen met de Kanjertraining dus op een effectieve manier zorgen voor een veilig klimaat waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast kunnen ouders met hun kind de Kanjertraining volgen op psychologen praktijken. De Kanjertraining blijkt effectief zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. Het Kanjeradviessysteem zal per 1 augustus 2014 door de onderwijsinspectie worden gebruikt om de sociale competenties van kinderen te kunnen meten (indicator 1.5).

 

Vanaf 1 januari 2014 gaat Instituut voor Kanjertrainingen verder onder de naam Stichting Kanjertraining. Lees hier meer.

 

Nieuws

Goed nieuws! Kanjervragenlijst is positief beoordeeld door de COTAN.

 

Van Dale pinpoint Kanjertraining.

Onverwacht nieuws

Kanjertraining op St.Eustatius.