Welkom bij de Kanjertraining

GRATIS LEUK THUISWERKPAKKET VAN DE KANJERTRAINING
De scholen zijn gesloten en er kunnen geen trainingen worden gegeven. Daarom stellen wij wekelijks een thuiswerkpakket beschikbaar dat u kosteloos kunt downloaden. Het streven is om elke woensdag een pakket beschikbaar te hebben.

Het pakket van week 1, woensdag 18 maart kunt u HIER downloaden.
Het pakket van week 2, woensdag 25 maart kunt u HIER downloaden.
Het pakket van week 3, woensdag 1 april kunt u HIER downloaden
Het pakket van week 4 verwachten we woensdag 8 april beschikbaar te hebben.

UPDATE BERICHT CORONAVIRUS 31 maart 2020
Naar aanleiding van de huidige berichten omtrent het coronavirus, laten wij u weten dat alle trainingen t/m 28 april niet meer door zullen gaan. Er worden extra trainingsmomenten gepland. Kosteloos verplaatsen is mogelijk.

Alle betreffende scholen worden gebeld of gemaild om te overleggen op welk moment de training ingehaald kan worden.

Inlogcodes en licenties die deze periode dreigen te verlopen zullen wij niet blokkeren maar blijven in ieder geval t/m de zomervakantie geldig.

Om de telefoonlijn niet teveel te belasten vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de mail.

Houdt u voor eventuele wijzigingen onze website in de gaten.

 

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, blijkt de training op kort termijn effectief. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel problemen en op psychologen praktijken (zie Vliek 2015). Wordt de training uitgevoerd door minder ervaren mensen, zoals leerkrachten die zich de lessenreeks en de Kanjertaal nog eigen moet maken, dan zijn in de beginfase geen duidelijke positieve effecten gevonden. Wel blijkt dat pesten afneemt in klassen met veel conflicten. (zie ook de uitkomsten van Orobio de Castro c.s. 2018)

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- en kindtraining wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het primair en voortgezet onderwijs.

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het NJi als effectief volgens sterke aanwijzingen. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS)is gratis voor scholen met een geldige Kanjerlicentie.

Omhoog