Aanmelden Anti-pestcoördinator

Wilt u voordat u zich aanmeldt voor de training Anti-pestcoördinator eerst de voorwaarden om hieraan deel te nemen, lezen?
Klik hier.

In het geval van meerdere deelnemers die u wilt aanmelden dient u per deelnemer het formulier in te vullen. Hiervoor klikt u na het invullen van het formulier onderaan nogmaals op aanmelden.

De training is bestemd voor de leerkracht die recent
licentie B (1e nascholing) of licentie C (2e nascholing) heeft behaald. Stichting Kanjertraining controleert na aanmelding uw licentie.

Na het volgen van de opleiding Anti-pestcoördinator moet eens in de twee jaar een intervisiebijeenkomst Kanjercoördinator / Anti-pestcoördinator bijgewoond worden. De verantwoordelijkheid voor het aanmelden voor de vervolgcursus ligt bij de deelnemer.

De Kanjercoördinator zal er zelf voor zorgen dat alle contactgegevens bij Stichting Kanjertraining actueel zijn zodat Stichting Kanjertraining in contact kan komen met de Anti-pestcoördinator.
Als de Anti-pestcoördinator de functie op een andere school gaat uitoefenen moet dit tijdig te worden doorgegeven aan Stichting Kanjertraining.
Omhoog