Aanmelden Basistraining Primair Onderwijs

Vanaf 7 deelnemende leerkrachten bieden wij de mogelijkheid om een training op de eigen locatie te organiseren. Dit kan zowel voor de eigen school, bestuur of stichting, als voor meerdere deelnemende scholen tegelijkertijd worden georganiseerd.  Voor mogelijkheden en prijzen kunt u contact opnemen met Planning en Organisatie van Stichting Kanjertraining.

E: info@kanjertraining.nl
T: 036 – 548 94 05

In het geval van meerdere deelnemers die u wilt aanmelden dient u per deelnemer het formulier in te vullen. Hiervoor klikt u na het invullen van het formulier onderaan nogmaals op aanmelden.

 

De leerkracht heeft een PABO-diploma.

De leerkracht is minimaal 3 dagdelen werkzaam op de school en is in de gelegenheid om de Kanjerlessen in de klas uit te voeren.


Na de basistraining van 3 dagen ontvangt u licentie A en kunt u als leerkracht met de boeken van de Kanjertraining in de eigen klas aan de slag.

Licentie A heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Na twee jaar volgt de verplichte nascholingsdag, hierna ontvangt u licentie B.

Licentie B heeft opnieuw een geldigheidsduur van 2 jaar.

Na deze 2 jaar volgt een laatste verplichte nascholingsdag en wordt de licentie omgezet in een definitieve licentie (licentie C).


Indien er binnen 7 jaar na het behalen van Licentie A of B geen nascholing is gevolgd, vervalt de licentie definitief en dient de basistraining opnieuw gevolgd te worden.

De licentie is geldig als de handtekeningen van de leerkracht en de directeur van de betreffende school vermeld staan.


Onderwijsondersteunend personeel ontvangt geen licentie maar een bewijs van deelname (dit geldt voor zowel klassenassistenten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, logopedisten, coaches, conciërges en administratieve krachten ) .


Een Leerkracht In Opleiding (LIO), krijgt geen licentie maar een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname geeft niet het recht de Kanjertraining te mogen geven. Het bewijs van deelname wordt omgezet in een licentie A als de LIO'er een PABO-opleiding (binnen één jaar) heeft afgerond en deel heeft genomen aan een nascholingsdag.

 

Omhoog