Kenniscentrum

De Kanjertraining is een programma dat is ontstaan in de praktijk en wordt gesteund door empirisch en evidence based onderzoek.
Binnen het kenniscentrum van Stichting Kanjertraining wordt onderzocht wat precies de werkende elementen van de methode zijn, en hoe het komt dat de Kanjertraining zo effectief is op het gebied van welbevinden van kinderen. Mevr. Dr.Lilian Vliek die werkzaam is bij de Stichting Kanjertraining publiceert hierover in wetenschappelijke tijdschriften en handboeken.
Het kenniscentrum stelt zich tot doel haar expertise met andere onderzoekers en belangstellenden te delen. Om die reden treft u verschillende artikelen en publicaties op dit deel van de website aan. 

Omhoog