KanVAS

Ga direct naar het KanVAS. (GRATIS te gebruiken door scholen met een geldige Kanjerlicentie)

Een belangrijk product dat het kenniscentrum van de Kanjertraining heeft ontwikkeld is het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De leerlingvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en kan door scholen eveneens gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. Scholen die gebruik maken van de Kanjertraining kunnen zonder extra kosten van het KanVAS gebruik maken, op voorwaarde dat de Stichting Kanjertraining de data mag gebruiken voor het doen van onderzoek. Uiteraard hanteert Stichting Kanjertraining hierbij hoge maatstaven op het gebied van de privacybescherming. Wij publiceren nooit data die zijn te herleiden tot namen van kinderen of individuele scholen. De Onderwijsinspectie gebruikt vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst voor het beoordelen van de sociale competenties van leerlingen (indicator 1.5)

 

Onderdelen volgsysteem

 • Leerlingvragenlijst (COTAN-gecertificeerd)
 • Docentvragenlijst
 • Ouder/ verzorgervragenlijst
 • Sociogram (op basis van cijfers en smileys)
 • Sociale Veiligheidslijst (om te voldoen aan de wet Sociale Veiligheid).

 

Digibord materiaal:

Het KanVAS biedt verschillende digibordmaterialen die aansluiten bij de verschillende (werk)boeken van de Kanjertraining: 

 • Max en het Dorpje
 • Max en de Vogel
 • Max en de Klas
 • Max en de Zwerver
 • Werkboek deel 1
 • Werkboek deel 2
 • Werkboek deel 3
 • Max en Seksualiteit
 • Pesten - Hoe moet ik doen
 • Pesten - Kanjertips
 • Voorbeeldles Basisonderwijs

 

Extra materiaal

Daarnaast wordt er verschillend materiaal aangeboden.

 • Boekenlijsten op thema en groep
 • Verschillende liedjes
 • Handleidingen
 • Digibordposters
 • Kanjerschool Checklist
 • Voorbeeldbrieven
 • Pestprotocol
 • Kleur- en knipplaten