Ouderkindtraining in Almere gaat weer van start

De Kanjertraining voor ouders en kinderen die op de Kanjerpraktijken wordt gegeven, is bedoeld voor kinderen die thuis of op school ‘niet lekker in hun vel zitten’. Ze kunnen verlegen zijn, zich uitsloven, bazig zijn, pesten, gepest worden, of zich als omstander ongemakkelijk voelen.
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Tijdens de ouder- en kindtraining leren kinderen in kleine groepen op een goede manier met de ander en zichzelf om te gaan. De ouders worden eveneens intensief begeleid. Het succes van de ouder- en kindtraining is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders.

Waar
Edvard Munchweg 21, 1328 MB Almere

Door wie
Anniek van der Veen (orthopedagoog/Kanjertrainer) en Georgette Oudheusen (speltherapeut/Kanjertrainer)

Voor wie
Basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar (groep 4 t/m groep 7)
Minimaal één ouder aanwezig bij elke trainingsbijeenkomst. De ouder wordt actief betrokken.

Kosten
€ 600,- euro.
Overleg met de basisschool over de mogelijkheden. De volgende constructie is mogelijk (€ 500,- euro door school betaald, € 100,- eigen bijdrage ouders, waarbij de € 100,- eigen bijdrage van ouders wordt teruggestort als daadwerkelijk en serieus is deel genomen aan de trainingsbijeenkomsten en als de nameting door de ouders is ingevuld.)

Wanneer
Op zaterdagmiddag, 10 bijeenkomsten van 2 uur
• Zaterdag 15 of 22 februari intakegesprek
• Zaterdag 14 maart: bijeenkomst 1
• Zaterdag 28 maart: bijeenkomst 2
• Zaterdag 11 april: bijeenkomst 3
• Zaterdag 25 april: bijeenkomst 4
• Zaterdag 9 mei: bijeenkomst 5
• Zaterdag 16 mei: bijeenkomst 6
• Zaterdag 30 mei: bijeenkomst 7
• Zaterdag 6 juni: bijeenkomst 8
• Zaterdag 20 juni: bijeenkomst 9
• Zaterdag 27 juni: bijeenkomst 10 (met diploma uitreiking)
• Zaterdag 31 oktober nameting

Onderwerpen die aan bod komen
• Jezelf voorstellen
• Complimenten geven en ontvangen
• Omgaan met gevoelens en emoties
• Leren grenzen te stellen.
• Laat je niet op de kast jagen
• Wie zichzelf beheerst is ‘eigen baas’
• Luisteren en vertellen
• Vertrouwen en samenwerken
• Vriendschappen onderhouden
• Kritiek geven hoe doe je dat en wat doe je als jijzelf
kritiek krijgt?
• Eigenwaarde: Het is goed dat je er bent
• Denk goed over de ander, maar denk ook goed over jezelf

Aanmelden
Rechtstreeks bij ons kantoor indien u zelf de rekening betaalt. Of via de intern begeleider of directie van de school, indien zij een gedeelte van de rekening betalen.
Aanmelden kan via het onderstaand aanmeldformulier, per mail via info@kanjertraining.nl of per telefoon (036) 548 94 05
De trainer van de Stichting Kanjertraining neemt contact op met de ouders, om hen uit te nodigen voor de intake.
Met behulp van een vragenlijst wordt er een voor- en nameting afgenomen.

 

Omhoog