BSO / TSO

Kanjertraining is niet enkel en alleen toepasbaar tijdens de lesmomenten. Juist voor de momenten die iets vrijer zijn zoals het buitenspelen, het overblijven of de naschoolse opvang kunnen kinderen en hun begeleiders veel baat hebben bij de principes van de Kanjertraining. Het is niet direct noodzakelijk dat de BSO of TSO is aangesloten bij een Kanjerschool. 

De BSO of TSO-training bestaat uit drie modules. Voor de BSO of TSO kunnen studiedagen worden gepland, elk dagdeel/module duurt drie uur. U kunt er ook voor kiezen om één dagdeel/module te doen. Dagdeel/module twee en drie worden echter alleen gegeven als module 1 gevolgd is. 

Module 1
Gedragstypen en basis van de conflictbeheersing.

Module 2
Straatcultuur en conflictbeheersing.
Cultuur van wederzijds respect en conflictbeheersing.

Module 3
Samenvatting van module 1 en 2.
Bespreking casuïstiek en aanzet tot pedagogisch beleid.

Aan het eind van de dag ontvangen de deelnemers een getuigschrift als bewijs van deelname aan de cursus. Het is eveneens mogelijk om een dag te combineren met coaching op de werkvloer. Tijdens de training wordt rekening gehouden met de casuïstiek van de eigen school. In overleg kan het programma op maat worden gemaakt .

 

Contact