Anti-pestcoördinator

Heeft u als leerkracht recent licentie B (1e nascholing) of licentie C (2e nascholing/definitieve licentie)  behaald en wilt u zich volledig licentiëren tot Anti-pestcoördinator?

Dat kan met deze eendaagse opleiding.

De Anti-pestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van pesten. Hiervoor werkt u nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. U werkt zowel preventief als curatief.

Na afloop van de eendaagse opleiding ontvangen de deelnemers een licentie Anti-pestcoördinator.

Minimaal 1 jaar na het volgen van deze training moet eens in de twee jaar een intervisiebijeenkomst Kanjercoördinator / Anti-pestcoördinator bijgewoond worden.

De trainingen voor Anti-pestcoördinator worden gegeven op het opleidingscentrum in Almere.

Onderwijsondersteunend personeel kan niet deelnemen aan deze opleiding.

dag 1beschikbaarheidlocatieaanmelden
12 februari 2019VOLAlmere
27 mei 2019VOLAlmere
19 november 2019Almereaanmelden

Kosten

€225 ,- per persoon – eendaagse training (inclusief lunch)

Tijd
09.30 uur tot 16.00 uur

Omhoog