Training Primair Onderwijs

—–
Mededeling m.b.t. trainingen in Corona-tijd

Tijdens de persconferentie van 13 oktober werden meerdere extra maatregelen in de bestrijding van het coronavirus bekend gemaakt.
De meeste maatregelen voerden we binnen de Kanjertraining al uit.
Binnen mogen groepen maximaal uit 30 personen bestaan.
De hygiënemaatregelen blijven onverminderd van kracht, net als de onderlinge 1,5 meter afstand.
Nieuw is de maatregel dat er gevraagd wordt om bij verplaatsingen mondkapjes te dragen.
Ons kantoorpersoneel deed dit al. Vanaf donderdag 15 oktober vragen we ook aan deelnemers om een mondkapje mee te nemen.
De trainingen gaan in principe door. Mocht u vragen hebben of een training toch willen verplaatsen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.
Omdat zoveel mogelijk van onze medewerkers momenteel vanuit huis werken, vragen we u zoveel mogelijk gebruik te maken van het algemene emailadres info@kanjertraining.nl

—–

Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven dienen de basistraining en daaropvolgende scholingen gevolgd te worden. 

Met het team of individueel

De opleiding om de Kanjertraining in de klas te geven, kan zowel gezamenlijk met het team als individueel gevolgd worden. Als u graag het gehele team van uw school getraind wilt hebben in de Kanjertraining, komt een trainer van de Kanjertraining op locatie langs. Indien er enkele leerkrachten geschoold moeten worden, vanwege bijvoorbeeld een klein team of als de rest van het team al geschoold is, dan kunt u de training ook individueel in Almere volgen.

De Kanjertraining kan zowel voor één enkel team, als meerdere teams gegeven worden. Om een training bij u op locatie te boeken, vragen wij u contact op te nemen met ons via
T: 036 – 548 94 05
E:  info@kanjertraining.nl

Verdiepende trainingen

Ouderparticipatie

Omhoog