Trainingen Primair Onderwijs

Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven dienen de basistraining en daaropvolgende nascholingen te worden gevolgd.

Opleidingstraject

De Kanjerlessen mogen alleen gegeven worden door leerkrachten die door Stichting Kanjertraining zijn opgeleid en in het bezit zijn van een geldige licentie. Deze leerkracht dient in het bezit te zijn van een PABO-diploma en minimaal 3 dagdelen werkzaam te zijn op de school.
Onderwijsondersteunend personeel ontvangt geen licentie voor het geven van de Kanjerlessen, maar een bewijs van deelname waarmee de Kanjerlessen niet gegeven mogen worden.

De Kanjertraining kan zowel voor één enkel team, als meerdere teams gegeven worden.
Om een training bij u op locatie te boeken, vragen wij u contact op te nemen met ons via
T: 036 – 548 94 05
E: info@kanjertraining.nl

 

Verdiepende trainingen

Overig aanbod

Omhoog