Directietraining

Een training voor directieleden duurt één dag en wordt gegeven op het opleidingscentrum in Almere. Module A is een verkorte basistraining en is bedoeld voor nieuwe directeuren die niet in de gelegenheid waren om de basistraining met het team mee te maken. Het is aan te bevelen eveneens deel te nemen aan vervolgmodule B. Module B is een verdiepingstraining.

Trainingdata in Almere

   module A - basismodule B - verdieping aanmelden
woensdag30 januari2019aanmelden
vrijdag12 april2019aanmelden

Kosten
Een trainingsdag voor directieleden op het opleidingscentrum in Almere kost  € 225,- per dag (inclusief lunch)

Tijd
09.30 tot 16.30 uur

De directietraining modules A en B zijn beiden aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze directiemodules van de Kanjertraining gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren. 

Omhoog