Kanjercoördinator B

Heeft u als leerkracht recent licentie B (1e nascholing) of licentie C (2e nascholing/definitieve licentie)  behaald en wilt u zich volledig licentiëren tot Kanjercoördinator?

De training voor Kanjercoördinator B is een tweedaagse opleiding, waarvan de tweede dag ongeveer 6 maanden na de eerste dag plaatsvindt. De Kanjercöordinator weet de Kanjertraining in de school te borgen en is in staat op de eigen school het pedagogisch klimaat goed te houden. Hiervoor werkt u nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. U ondersteunt collega’s om de Kanjerlessen uit te voeren en werkt zowel preventief als curatief.

Na afloop van de tweedaagse opleiding ontvangen de deelnemers een licentie Kanjercoördinator B.

Minimaal 1 jaar na het volgen van beide trainingsdagen moet eens in de twee jaar een intervisiebijeenkomst Kanjercoördinator / Anti-pestcoördinator bijgewoond worden.

De trainingen voor Kanjercoördinator B worden gegeven op het opleidingscentrum in Almere.

Onderwijsondersteunend personeel kan niet deelnemen aan deze opleiding.

dag 1 dag 2beschikbaarheidlocatieaanmelden
25 september&16 april 2019VOLAlmere
9 oktober&14 mei 2019VOLAlmere
13 november&21 mei 2019VOLAlmere
8 januari 2019&3 september 2019Ulvenhoutaanmelden
17 januari&12 september 2019Almereaanmelden
22 januari&10 september 2019Almereaanmelden
27 maart &24 september 2019Almereaanmelden

Kosten

€ 450,- per persoon – tweedaagse training (inclusief lunch)

Tijd
09.30 uur tot 16.00 uur

Omhoog