Kanjercoördinator/Antipestcoördinator

Heeft u recent Licentie B of licentie C (definitieve licentie)  behaald en wilt u zich volledig licentiëren tot Kanjercoördinator/Antipestcoördinator?

De training van Kanjercoördinator/Antipestcoördinator is een tweedaagse opleiding, waarvan de tweede dag ongeveer 6 maanden na de eerste dag plaatsvindt. Voor de coördinatoren bestaat tevens de mogelijkheid om, minimaal één jaar na behalen van het diploma, jaarlijks een dag met intervisie te volgen. De trainingen voor Kanjercoördinator/Antipestcoördinator worden net als de intervisiedagen gegeven op het opleidingsinstituut in Almere. Na afloop ontvangen de deelnemers een Licentie Kanjercoördinator/Antipestcoördinator.

De Kanjercöordinator/Antipestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van pesten en weet de Kanjertraining in de school te borgen. U bent in staat op de eigen school het pedagogisch klimaat goed te houden. Hiervoor werkt u nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. U ondersteunt collega’s om de Kanjerlessen uit te voeren. U werkt zowel preventief als curatief.

Trainingsdata in Almere

schooljaar 2017/2018

DAG 1  DAG 2 beschikbaarheid
9 januari 2018 & 11 september 2018 VOL – training in Ulvenhout
30 januari 2018 & 11 september 2018 VOL
13 februari 2018 & 4 september 2018 VOL
14 februari 2018 & 26 september 2018 VOL
20 maart 2018 & 18 september 2018 VOL
3 april 2018 & 2 oktober 2018 VOL
24 april 2018 & 6 november 2018 VOL
25 september 2018 & 16 april 2019 VOL
9 oktober 2018 & 14 mei 2019 1 plek beschikbaar
13 november 2018 & 21 mei 2019
17 januari 2019 & 12 september 2019

Prijs
€ 450,- per persoon – tweedaagse training (inclusief lunch)

Tijd
09.30 uur tot 16.00 uur

Omhoog