Kanjercoördinator/Antipestcoördinator

Heeft u als leerkracht recent licentie B (1e nascholing) of licentie C (2e nascholing/definitieve licentie)  behaald en wilt u zich volledig licentiëren tot Kanjercoördinator/Antipestcoördinator?

De training voor Kanjercoördinator/Antipestcoördinator is een tweedaagse opleiding, waarvan de tweede dag ongeveer 6 maanden na de eerste dag plaatsvindt. De Kanjercöordinator/Antipestcoördinator weet invulling te geven aan wettelijke verplichtingen op het gebied van pesten en de Kanjertraining in de school te borgen. U bent in staat op de eigen school het pedagogisch klimaat goed te houden. Hiervoor werkt u nauw samen met de directie en de rest van het schoolteam. U ondersteunt collega’s om de Kanjerlessen uit te voeren en werkt zowel preventief als curatief.

Na afloop van de tweedaagse opleiding ontvangen de deelnemers een licentie Kanjercoördinator/Antipestcoördinator.

Minimaal 1 jaar na het volgen van beide trainingsdagen moet eens in de twee jaar een intervisiebijeenkomst als Kanjercoördinator/Antipestcoördinator gevolgd worden.
De trainingen voor Kanjercoördinator/Antipestcoördinator worden net als de intervisiemomenten gegeven op het opleidingscentrum in Almere en staan vermeld op de website.

Onderwijsondersteunend personeel kan niet deelnemen aan deze opleiding.

dag 1 dag 2beschikbaarheidlocatieaanmelden
9 januari&11 september 2018VOLUlvenhout
30 januari&11 september 2018VOLAlmere
13 februari&4 september 2018VOLAlmere
14 februari&26 september 2018VOLAlmere
20 maart&18 september 2018VOLAlmere
3 april&2 oktober 2018VOLAlmere
24 april&6 november 2018VOLAlmere
25 september&16 april 2018VOLAlmere
9 oktober&14 mei 2019VOLAlmere
13 november&21 mei 2019Almereaanmelden
8 januari 2019&3 september 2019Ulvenhoutaanmelden
17 januari&12 september 2019Almereaanmelden
22 januari&10 september 2019Almereaanmelden

Kosten

€ 450,- per persoon – tweedaagse training (inclusief lunch)

Tijd
09.30 uur tot 16.00 uur

Omhoog