Intervisie Kanjercoördinator / Antipestcoördinator

Voor Kanjercoördinatoren of Anti-pestcoördinatoren die de licentie Kanjercoördinator B /Anti-pestcoördinator minimaal één jaar geleden behaald hebben, wordt jaarlijks een intervisiemoment georganiseerd. Na het behalen van de licentie Kanjercoördinator B/Anti-pestcoördinator, is het verplicht minimaal 1x in de 2 jaar een intervisiemoment bijgewoond.
Zo is een Kanjercoördinator of Anti-pestcoördinator steeds in staat het team mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Kanjertraining.

In onderstaand overzicht worden al onze trainingsdata weergegeven voor de komende 2 schooljaren. Deelname aan een intervisiemoment kan maximaal 2x per schooljaar.  De intervisiemomenten worden gevuld met casussen van de deelnemers. Worden in één schooljaar meerdere intervisiemomenten gevolgd dan kan het voorkomen dat deze veel van elkaar verschillen of juist veel overeenkomsten hebben.

Indicatie studiebelastinguur 9 uur totaal
Dit in geval van een hele dag, bij een halve dag 4 uur

Tijd
09.30 uur tot 16.30 uur

Kosten
€ 225,- per persoon (incl. lunch)

Aantal deelnemers
15 deelnemers per trainingsgroep

data  locatiebeschikbaarheid
schooljaar 2018-2019
donderdag6 juni2019Almereaanmelden
woensdag12 juni2019Almereaanmelden
dinsdag18 juni2019AlmereVOL
schooljaar 2019-2020
datalocatiebeschikbaarheid
donderdag3 oktober2019Almereaanmelden
donderdag7 november2019Almereaanmelden
dinsdag14 januari2020Almereaanmelden
dinsdag3 maart2020Almereaanmelden
dinsdag7 april2020Ulvenhoutaanmelden
woensdag27 mei2020Almereaanmelden
woensdag3 juni 2020Almereaanmelden

 

Omhoog